Wzrost wartości diamentów kolorowych

1,00 - 1,99 CT

3,00 - 3,99 CT

5,00 - 5,99 CT