DIAMENTY BEZBARWNE

Im większy diament, im lepsze są jego parametry, tym wyższy wzrost jego wartości.
Diamenty takie są bardziej poszukiwane przez najznamienitsze domy jubilerskie, aby tworzyć z nich unikatową biżuterię.

Powyższy wykres i podane w nim wzrosty wartości w skali 20 lat dla diamentów o szlifie okrągłym, brylantowym, uwzględniają wszystkie klasyfikacji tego szlifu, a więc nie są tu ujęte wzrosty wartości tylko diamentów o najlepszej jakości, najlepszych parametrach szlifu dla proporcji, polerowania i symetrii, która dla każdego z nich powinna być doskonała. Idealnie oszlifowany diament, powinien posiadać klasyfikację szlifu 3 x Doskonałą.

Podsumowując, powyższa tabela dla diamentów o wielkości od 5,00 do 5,99 ct. nie uwzględnia tego elementu 4C. Jest to zwłaszcza bardzo istotny element dla diamentów bezbarwnych, ponieważ to decyduje o ich popycie, co w dużej mierze jest przy tego rodzaju diamentach dużo ważniejszym czynnikiem kreującym popyt i wzrost wartości tych diamentów, w dużo większym stopniu niż przy diamentach kolorowych, gdzie popyt znajdują również diamenty o innych szlifach, a nawet o gorszej jakości szlifu, ponieważ sam diament kolorowy jest już wyjątkowym dziełem natury.

Dla diamentów o wielkości od 5,00 do 5,99 ct. o szlifie okrągłym brylantowym, oszlifowanych w najlepszych parametrach 3 x Doskonały, wzrosty wartości wynoszą średnio w skali 20 lat powyżej 200 %, a w skali 10 lat średnio powyżej 100 %. Uwzględniają to wykresy wskazane poniżej. Dodatkowo, w drugim z wykresów wskazujemy Państwu wzrost wartości w skali 10 lat dla diamentów o tej wielkości oraz również dla diamentów w wielkości od 3,00 do 3,99 oraz 4,00 do 4,99 ct., o szlifie 3 x Doskonały.

Procentowy wzrost wartości w skali 20 lat

Procentowy wzrost wartości w skali 10 lat

Poniżej przedstawiamy również wykresy wzrostu wartości w skali 20 lat dla diamentów bezbarwnych, w wielkości od 3,00 do 3,99 i 4,00 do 4,99 ct., o szlifie okrągłym brylantowym, oszlifowanych w najlepszych proporcjach, 3 x Doskonały, w porównaniu do uśrednionego wzrostu wartości tych diamentów, ale dla wszystkich klas jakości tego szlifu.

Procentowy wzrost wartości w skali 20 lat

Procentowy wzrost wartości w skali 20 lat

Legenda:

Diamenty o najlepszych parametrach szlifu (3 x Doskonały)

Wszystkie diamenty 

error: Content is protected !!