Diamenty Inwestycyjne

Niezależnie od tego czy jest to diament bezbarwny, czy kolorowy, aby mógł uchodzić za obiekt inwestycji musi być po prostu wyjątkowy. Tę wyjątkowość możemy określić na kilku płaszczyznach definiowanych jako wyjątkowe parametry 4C (podstawa), a de facto według naszej skali 8C lub 9C, są to bowiem…

Diamenty bezbarwne

DIAMENTY BEZBARWNE Im większy diament, im lepsze są jego parametry, tym wyższy wzrost jego wartości. Diamenty takie są bardziej poszukiwane przez najznamienitsze domy jubilerskie, aby tworzyć z nich unikatową biżuterię. Powyższy wykres i podane w nim wzrosty wartości w skali 20 lat dla diamentów o szlifie okrągłym, brylantowym, uwzględniają wszystkie klasyfikacji tego szlifu, a więc

Mobilny majątek

Mobilny majątek Diament jest najbardziej skoncentrowaną i najbardziej „mobilną” formą Majątku! Diament, który powstał jako arcydzieło natury przed miliardami lat, jest najtrwalszą, najbardziej „mobilną” oraz najbardziej skoncentrowaną formą majątku. Majątek ten może tworzyć większa ilość diamentów, aby można go było łatwiej podzielić, aby stał się bardziej płynny finansowo, ale może to być jeden lub kilka

4C

4C określa parametry diamentu takie jak kolor, czystość (przejrzystość), masa i szlif. Są to najważniejsze wskaźniki do oceny jakości diamentu. Na ich podstawie nadaje mu się certyfikat i określa jego wartość.


error: Content is protected !!