test

Rozpocznij inwestycję w diamenty bezbarwne i kolorowe.

Diamenty to historia i tradycja.

Roadmap Whitepaper Metryka
test

Łączymy tradycję z nowymi technologiami.

Wyróżnia nas innowacyjne podejście oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu.

Roadmap Whitepaper Metryka

 

 

Carat Assets Coin (CTAC) – Emisja 21 mln. Tokenów o łącznej wartości aktywów 525 Milionów USD

3-ecie ICO – PRYWATNA SPRZEDAŻ W OFERCIE NIEPUBLICZNEJ

6 MLN. TOKENÓW CTAC - WARTOŚĆ 150 MILIONÓW USD

Pre-ICO 14.04 – 20.04
ICO 21.04 – 21.05

 

 O NAS

Rodzina Levy to jedna z najbardziej znanych i najdłużej działających rodzin w sektorze diamentowym, której początki działalności w tym sektorze liczą ponad 300 lat i sięgają połowy XVII wieku, kiedy to pochodzący z Hamburga, od młodości zamieszkały w Londynie Benjamin Levy, jako jeden z udziałowców British East India Company nawiązał pierwsze kontakty w handlu diamentami.

Diamenty, które zdobią ekskluzywną biżuterię najbardziej znanych i najlepszych manufaktur biżuteryjnych, a następnie trafiają do najznamienitszych klientów nabywających tego typu wyroby, są między innymi diamentami przechodzącymi przez ręce oraz pochodzącymi z zasobów rodziny Levy i jej Partnerów.

Levy i Partnerzy to członkowie oraz akcjonariusze wielu giełd diamentów, między innymi w Londynie, Hong Kongu, Nowym Jorku czy Tel Awiwie, a więc w najważniejszych na świecie centrach handlu diamentami. Levy i Partnerzy to wielopokoleniowa działalność w sektorze diamentowym na wszystkich jego szczeblach, również jeżeli chodzi o wydobycie i uszlachetnianie diamentów oraz ich sprzedaż, w tym w formie giełdowej i aukcyjnej.

Oferta

Carat Assets Coin zakłada zakup aktywów diamentowych, w tym diamentów bezbarwnych, o najlepszych możliwych proporcjach czystości, również jakości szlifu, a będą to diamenty przede wszystkim o szlifie okrągłym brylantowym. Założeniem tej inwestycji jest również zakup diamentów kolorowych, żółtych, niebieskich i różowych o wyjątkowych proporcjach, wyjątkowej jakości szlifu, czy nasyceniu barwy. Diamenty te będą posiadały szlif okrągły brylantowy, ale również różne inne szlify fantazyjne.

Diamenty bezbarwne będą posiadały wielkość od 3,00 do 3,99 karata, od 4,00 do 4,99 karta oraz od 5,00 do 5,99 karata. Diamenty te są bardzo poszukiwane przez najznamienitsze manufaktury biżuteryjne, aby tworzyć z nich wyjątkowo luksusową biżuterię. Diamenty bezbarwne o takich parametrach stanowią często podstawę przy wyrobie tej biżuterii, ale stanowią również uzupełnienie dla unikatowych diamentów kolorowych, które używane są do wyrobu biżuterii jeszcze bardziej ekskluzywnej, tak aby zaspokoić gusta najzamożniejszych klientów.

W związku z powyższym Carat Assets Coin zakłada również zakup diamentów kolorowych o wyjątkowych proporcjach, wyjątkowej jakości szlifu, czy nasyceniu barwy. Diamenty te będą posiadały szlif okrągły brylantowy, ale również różne inne szlify fantazyjne, które czasami jeszcze bardziej uwypuklają piękno diamentów kolorowych. Będą to przede wszystkim diamenty w wielkości od 1,00 do 1,99 karata, od 2,00 do 2,99 karata oraz od 3,00 do 3,99 karata. Diamenty te będą posiadały kolory najbardziej poszukiwane przy wyrobie biżuterii - żółty, niebieski, różowy - i będą posiadały bardzo intensywne nasycenie barwy - Fancy, Fancy Intence, Fancy Vivid.

Carat Assets Coin zakłada również zakup unikatowych diamentów surowych, kolorowych oraz bezbarwnych, które zostaną poddane procesowi uszlachetnienia.

Dla wszystkich tych diamentów zebraliśmy dla Państwa zbiór danych statystycznych o wzrostach ich wartości, co prezentujemy w odrębnych materiałach.

Sprzedaż tych aktywów dokonywana będzie bezpośrednio do najznamienitszych domów biżuteryjnych w formie bezpośredniej oferty. Wspomniane domy biżuteryjne znajdują się przede wszystkim w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu oraz w Genewie i w kilku innych Szwajcarskich lokalizacjach, gdzie skupione są manufaktury kilkunastu bardzo ekskluzywnych marek wytwarzających biżuterię skierowaną do najbardziej zamożnych klientów.

Dodatkowo, w ramach dywersyfikacji sprzedaży, po przechowaniu tych aktywów w wyznaczonym okresie inwestycyjnym, zostaną̨ one sprzedane w formie wewnętrznej aukcji zorganizowanej dla zainteresowanych stron, jakimi mogą być nie tylko firmy z sektora biżuteryjnego, ale również inne podmioty jak Fundusze Inwestycyjne, firmy Asset & Wealth Management, firmy Family Office oraz prywatni inwestorzy.

Dzięki kontaktom, które posiadamy, po nabyciu wspomnianych aktywów, będziemy je przechowywać w strzeżonych, dedykowanych dla nas skrytkach w Genewie, w renomowanych firmach Degussa i Ferrari Expeditions. Następnie aktywa te, które przez cały okres od ich zakupu aż do sprzedaży będą ubezpieczone, zostaną przetransportowane do odbiorcy na jego koszt.

Aktywa będą zakupywane przez nas bezpośrednio od naszych partnerów i dostawców, którzy operują w najważniejszych lokalizacjach, gdzie działają firmy z sektora diamentowego, skupione wokół Światowej Federacji Giełd Diamentów (World Federation of Diamond Bourses), czyli przede wszystkim w Sydney, Singapurze, Hong Kongu, Tel Aviv, Nowym Jorku, które są najważniejszymi centrami handlu diamentami kolorowymi. Dodatkowo będziemy nabywać te diamenty od partnerów i dostawców, którymi są firmy wydobywające i uszlachetniające diamenty surowe, co w obecnych czasach staje się coraz częstszą normą, w przeciwieństwie do wieku XX i poprzednich, gdzie wydobywający diamenty w minimalnej skali zajmowali się również ich uszlachetnianiem, gdyż ich operacyjność skupiała się tylko i wyłącznie na procesie wydobycia i nie posiadali oni, jak w obecnych czasach, departamentów lub spółek zależnych zajmujących się szlifowaniem diamentów. Dzisiaj kilka firm wydobywczych, zwłaszcza tych największych jak De Beers, Alrosa, Dominion Diamond, posiada takie departamenty, spółki zależne, własne szlifiernie, gdzie część wydobytych diamentów jest poddawana procesowi uszlachetniania, co dywersyfikuje działania tych firm i powoduje poprawę ich wyników finansowych.

10-LETNI WZROST WARTOŚCI DIAMENTÓW KOLOROWYCH:

Uśredniając wszystkie wskaźniki, co prezentujemy Państwu w odrębnych materiałach, możemy stwierdzić, iż przewidywana zyskowność z tej inwestycji, która przeprowadzona zostanie w okresie 10 lat od rozpoczęcia Pre-ICO, również dzięki przetrzymaniu, a co za tym idzie - wzrostowi wartości zakupionych aktywów w tym okresie inwestycyjnym, oscylować będzie w granicach 234,8 % uwzględniając fakt, iż średni wzrost wartości w okresie ostatnich 10 lat dla diamentów bezbarwnych oraz kolorowych które dotyczą tego produktu wynosił od 74,4 %, do 442,0 %. W związku z powyższym zdecydowaliśmy się, aby zagwarantować Państwu minimalną roczną zyskowność w wysokości 19,3 %, która naliczana będzie od dnia dokonania inwestycji w okresie Pre-ICO oraz gwarantowaną zyskowność w wysokości 17,8 % w skali roku dla inwestycji dokonywanej w okresie ICO. Podsumowując, zyskowność w 10 letnim okresie inwestycyjnym dopisana do każdego Tokenu nie może wynieść mniej niż 193,0 % jeżeli inwestycja zostanie przez Państwa dokonana w okresie Pre-ICO lub nie może wynieść mniej niż 178,0 % jeżeli inwestycja zostanie dokonana w okresie ICO (uwzględniając dzień dokonania inwestycji). Jak wspominamy powyżej i co wynika z prezentowanych Państwu dodatkowo materiałów, są to wartości gwarantowane, ale mogą one być dużo wyższe.

 

 

 

ROADMAP

Kwiecień 2019
Lipiec 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
Rok 2024
Rok 2025
Rok 2026
Rok 2027
Sierpień 2028
Wrzesień 2028
Październik 2028
Listopad 2028
Grudzień 2028

Media o nas

Partnerzy - Dostawcy

Baza wiedzy

Diamenty

Diamenty Inwestycyjne

Niezależnie od tego czy jest to diament bezbarwny, czy kolorowy, aby mógł uchodzić za obiekt inwestycji musi być po prostu wyjątkowy. Tę wyjątkowość możemy określić na kilku płaszczyznach definiowanych jako wyjątkowe parametry 4C (podstawa), a de facto według naszej skali 8C lub 9C, są to bowiem…

Czytaj więcej

Diamenty bezbarwne

DIAMENTY BEZBARWNE Im większy diament, im lepsze są jego parametry, tym wyższy wzrost jego wartości. Diamenty takie są bardziej poszukiwane przez najznamienitsze domy jubilerskie, aby tworzyć z nich unikatową biżuterię. Powyższy wykres i podane w nim wzrosty wartości w skali 20 lat dla diamentów o szlifie okrągłym, brylantowym, uwzględniają wszystkie klasyfikacji tego szlifu, a więc

Czytaj więcej

Mobilny majątek

Mobilny majątek Diament jest najbardziej skoncentrowaną i najbardziej „mobilną” formą Majątku! Diament, który powstał jako arcydzieło natury przed miliardami lat, jest najtrwalszą, najbardziej „mobilną” oraz najbardziej skoncentrowaną formą majątku. Majątek ten może tworzyć większa ilość diamentów, aby można go było łatwiej podzielić, aby stał się bardziej płynny finansowo, ale może to być jeden lub kilka

Czytaj więcej

Tokeny

Czym jest blockchain i kryptowaluty?

Blockchain jest nową, rewolucyjną technologią na miarę Internetu 20 lat temu. Jest ot rozproszony i zdecentralizowany rejestr transakcji podpisanych cyfrowo za pomocą kryptografii. Polega na tworzeniu tzw. łańcucha bloków służącego do przechowywani danych. Każdy blok zawiera określoną liczbę danych o transakcjach. W momencie…

Czytaj więcej

Czym jest Ethereum oraz tokenizacja?

Drugą największą kryptowalutą pod względem popularności oraz kapitalizacji, wynoszącej ponad 20 miliardów dolarów, jest Ethereum. Został zaprojektowany i utworzony przez wybitnego programistę pracującego również przy Bitcoin’ie – Vitalik’a Buterin. Ethereum jest blockchainem wraz ze środowiskiem deweloperskim…

Czytaj więcej

Jak i gdzie kupić Ethereum?

Kryptowaluta Ethereum dostępna jest na zdecydowanej większości giełd kryptowalutowych. W zależności od kraju można ją kupić za walutę tradycyjną (np. dolar, euro, złoty, itp.) lub inną kryptowalutę (np. Bitcoin, Litecoin, Monero, itp.)…

Czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

Zespół

MSc Inez Levy

inezlevy@caratassetscoin.io

Founder & CEO
Graduate Gemologist
Noble Assets Manager
Alternative Investment Advisor

Noble Assets

assets@caratassetscoin.io

MEDIA DEPARTMENT:
media@caratassetscoin.io
LAW DEPARTMENT:
law@caratassetscoin.io

Blockchain

support@caratassetscoin.io

OFFICE DEPARTMENT:
office@caratassetscoin.io
IT DEPARTMENT:
it@caratassetscoin.io

Zadaj pytanie


FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Newsletter / Press

Pozostałe inwestycje

Noble Assets

Noble Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów biżuteryjnych i diamentowych, które posiadają walor historyczny, a następnie sprzedaż ich w formie aukcyjnej. Sprzedaż ta dokonywana będzie za pośrednictwem jednego z dwóch największych i najbardziej renomowanych domów aukcyjnych jakimi są Christie’s i Sotheby’s, a odbywać się będzie w wyjątkowych lokalizacjach jak Genewa, Londyn, Nowy Jork i Hong Kong.

Fancy Assets

Fancy Assets Coin zakłada zakup unikatowych aktywów, w szczególności diamentów kolorowych o wyjątkowych proporcjach - tak wielkości, wyjątkowości szlifu jak również nasycenia barwy. Dodatkowo będzie to również wyjątkowa biżuteria wykonana z diamentów kolorowych jak również wykonana z innych kolorowych kamieni szlachetnych, w tym przede wszystkim z szafirów, szmaragdów i rubinów.OFERTĘ TOKENÓW ZABEZPIECZONYCH AKTYWAMI ZAPREZENTUJEMY PAŃSTWU W NADCHODZĄCYCH TYGODNIACH!

 

TOKENIZUJEMY AKTYWA DIAMENTOWE I BIŻUTERYJNE O WARTOŚCI PONAD 2 MILIARDÓW USD

error: Content is protected !!